Uitgelicht: Bezoek aan de klokkendokter van Dronryp.

Tijdens het circuit voor beeldende vorming krijgen de kinderen van groep 5/6 techniekles over aandrijvingen en tandwielen. Ter afsluiting van dit onderdeel bezoekt elk groepje het atelier van de klokkendokter Jacob Muurling. We kregen een leuke uitleg door hem over de werking van klokken en horloges. Een leuke ervaring om de techniek in de praktijk te zien!

Kalender

10 februari
Rapport mee
11 februari
Oud papier
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Verjaardag juf Sjoukje

Vandaag hebben we nog de verjaardag van juf gevierd. We mochten verkleed op school komen en iedereen

Verenigingsnieuws

Start vernieuwbouw cbs De Korendrager

Dinsdag 29 november ondertekenden de heren Sybesma en Van Marrum de aannemingsovereenkomst voor de

Uit de media

In vier jaar 382 basisscholen minder

Het aantal leerlingen daalt in Nederland al zeven jaar. Alleen in de grote steden groeit het aantal