Voor- en naschoolse opvang

CBO Noardwest Fryslân besteedt de kinderopvang uit aan Stichting Kinderopvang Friesland.
Deze verzorgt de voor- en naschoolse opvang in enkele ruimtes op It Anker. Ouders / verzorgers sluiten zelf een overeenkomst af en gaan daarmee een financiële verplichting aan met Stichting Kinderopvang Friesland. De school en het schoolbestuur staan daar verder buiten. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school en/of met de Stichting Kinderopvang Friesland.

Stichting Kinderopvang Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
T: 0517 – 380 680

    Inspectierapporten

    Hier vindt u de inspectierapporten BSO en Kinderopvang.
    - Inspectie BSO
    - Inspectie Kinderopvang