Identiteit

It Anker is een moderne, open, christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.
We geloven in de zin en de noodzaak van christelijke waarden. Vanuit de Bijbelse begrippen geloof, hoop en liefde willen we daarom zo met elkaar om te gaan dat gesproken kan worden van vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

De sfeer in school is veilig en vertrouwd. We streven er naar dat kinderen met plezier naar school gaan. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het wel eens een keer voorkomt, grijpen we direct in.

We hanteren in ons onderwijs vier sleutelwoorden:

 • Respect;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Veiligheid;
 • Zorgzaamheid

  Missie
  Onze school wil een uitdagende leeromgeving bieden voor de harmonieuze ontwikkeling van
  kinderen met aandacht voor hoofd, hart en handen.
  Visie
  We willen de kinderen zo begeleiden en stimuleren op weg naar volwassenheid, dat ze (steeds) beter toegerust en gemotiveerd zijn om te bepalen waar ze hun capaciteiten willen inzetten, rekening houdend met de verantwoordelijkheid die ze hebben tegenover de medemens.
  De samenleving voor kinderen is meer dan de eigen omgeving. Daarom willen we bereiken dat de kinderen toleratie en respect ontwikkelen tegenover de verschillende culturen. 

  Vanuit onze visie op het kind vinden we heel belangrijk dat ieder kind tot zijn recht komt. “Jij mag er zijn, jij doet er toe….”, is ons motto . Ook  al ben je anders, je hoort erbij. Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een voorwaarde om te komen tot leren en zelfontplooiing.