It Anker, één kindcentrum

Christelijk IKC It Anker in Dronrijp biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 2 tot 13 jaar. Peuters kunnen terecht op onze tweetalige peuteropvang waar we Frysk en Nederlands spreken. Wanneer kinderen vier jaar oud zijn gaan ze naar onze basischool. Voor en na de schooltijden van de peuteropvang en basisschool bieden we ook buitenschoolse opvang.

Op ons kindcentrum heerst een positieve, gezellige sfeer. Vanuit respect voor elkaar werken ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers op IKC It Anker eendrachtig samen om onze kinderen het beste te bieden.

Christelijk IKC It Anker

Ons kindcentrum komt voort uit de christelijke basisschool It Anker. Christelijke waarden als respect en zorgen voor elkaar staan bij ons nog altijd hoog in het vaandel. We hebben op ons centrum een open toelatingsbeleid en gaan respectvol om met anders- en niet gelovigen. It Anker heeft een kleurig logo in de vorm van een anker. Ons logo verbeeldt echter ook een smiley en een schip.

Kindcentrum van Dronrijp

Dronrijp is een dorp met ruim 3.000 inwoners in gemeente Waadhoeke. Dicht bij de sportvelden en net even buiten het centrum ligt ons kindcentrum It Anker.
Ons Kindcentrum is gehuisvest in een vernieuwd en veilig gebouw, met een leerplein, dat bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Voor de jongste groepen hebben we lokalen die speciaal voor hen zijn ingericht. Daarnaast zijn we bezig met het vernieuwen van het speelplein.

Kanjermethode! Een veilige sfeer waar ieder kind zichzelf kan zijn en tot zijn recht komt!

Bij ons op school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. We staan voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. U kiest voor de Kanjertraining als u de sociale veiligheid belangrijk vindt en een prettig schoolklimaat voor kinderen wilt stimuleren. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op het basis- en voortgezet onderwijs. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Met Kanjertraining heeft u een duidelijke visie in handen voor kinderen, leerkrachten en ouders, zodat zij zich op een positieve manier weten te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Meer informatie: https://kanjertraining.nl/

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze stichting.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Contact

Neem voor meer informatie over IKC It Anker gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

 

t: 0517 - 232 000
m: itanker@cbo-nwf.nl