It Anker, één kindcentrum

Op IKC It Anker mogen wij onszelf zijn en voelen ons veilig. Wij hebben vertrouwen en stralen enthousiasme uit. We leren van elkaar, met elkaar, hebben oog voor elkaars talenten en benutten deze.

In die positieve, opbouwende omgeving werken we samen aan goede resultaten.
We spreken Frysk of Nederlands, maar bijna net zo makkelijk redden we ons in het Engels.

Wilt u eens komen kijken, dan bent u van harte welkom op ons Kindcentrum.

Tweetalige peuteropvang It Anker

Op onze tweetalige peuteropvang bieden wij een veilige plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten; kinderen leren er samen te spelen en er is ruimte voor individueel spel.

Onder toezicht van de pedagogisch medewerkers leren kinderen door te spelen om te gaan met andere kinderen.

Basisschool It Anker

Wanneer uw dochter of zoon 4 jaar of ouder wordt, heten wij hem of haar graag welkom op onze basisschool. Wij beseffen dat ieder kind anders is en houden rekening met die verschillen. Iedere leerling bieden we daarom passend onderwijs. Op school maken wij van groep 1 tot en met groep 8 gebruik van een doorgaande leerlijn wat betreft de diverse vakken. Daarnaast gebruiken we Engels al vanaf groep 1 als tweede taal.

Bieb op school

Plezier in lezen is belangrijk. Daarom krijgt lezen op ons kindcentrum veel aandacht. Want wie plezier heeft in lezen leest meer en ontwikkelt zijn woordenschat en verruimt zijn kijk op de wereld. We zijn dan ook blij dat we voor onze leerlingen 'de Bieb op school' binnen ons gebouw hebben.

Het moderne leerplein

Onze kinderen werken al lang niet meer alleen in hun leslokaal. Veel opdrachten werken ze samen of alleen uit op het ruime, moderne leerplein. Daar zijn verschillende zitjes, tafeltjes en is onze bibliotheek.

Buitenschoolse opvang

Zoekt u buiten de schooltijden een prettige, veilige opvang voor uw kind(eren)? Ook dan bent u op It Anker op het goede adres. Onze bevlogen (en gediplomeerde) mensen bieden uw kind gezelligheid, uitdaging en liefdevolle zorg.

Voor school kunnen kinderen al vanaf 7 uur op It Anker terecht. Onze kinderopvang sluit om 18.00 uur.

Een heerlijk nieuw schoolplein

Op ons vernieuwde schoolplein kunnen de kinderen naar hartelust spelen, klimmen en klauteren, leren en uitrusten. De prachtige pannakooi biedt ruimte voor veel voetbalplezier. Ook willen we het plein meer vergroenen. We zijn nu hard aan het sparen voor de tweede fase van het vernieuwen van het schoolplein in samenwerking met de pleincommissie.

Kanjermethode! Een veilige sfeer waar ieder kind zichzelf kan zijn en tot zijn recht komt!

Bij ons op school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. We staan voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. U kiest voor de Kanjertraining als u de sociale veiligheid belangrijk vindt en een prettig schoolklimaat voor kinderen wilt stimuleren. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op het basis- en voortgezet onderwijs. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Onze peuteropvang organiseert ook onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand, de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderen halen zo spelenderwijs hun achterstand in, zodat zij op de basisschool een goede start kunnen maken.

Doordat wij werken aan een goede doorgaande lijn met de kleuters is de overstap van peuter naar kleuter een kleine stap en voelt het voor het kind in veel gevallen niet eens als een stap. Ze kennen de kleuterleerkrachten al en daarnaast spelen en leren ze ook al veel met de kinderen in de kleutergroep. Ook vindt er een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers van de peuters en de leerkracht van groep 1. Dit is een groot voordeel voor de ontwikkeling van het kind.


VVE is er voor peuters van 2 en 3 jaar. Onze openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Een ander dagdeel is bespreekbaar bij voldoende aanmelding.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.
Telefoon: 0517 - 232 000
E-mail: itanker@cbo-nwf.nl