Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons kindcentrum. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Die vindt u via de de link bovenaan deze pagina.

Vindt u de informatie die u zoekt niet op deze pagina of site, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Openingstijden basisschool It Anker

Op ons kindcentrum werken we op de basisschool met een continurooster. Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden en alle kinderen op school overblijven. 

    schooltijd
maandag groep 1 t/m 8 08.15 - 14.00
dinsdag groep 1 t/m 8 08.15 - 14.00
woensdag groep 1 t/m 8 08.15 - 14.00
donderdag groep 1 t/m 8 08.15 - 14.00
vrijdag groep 1 t/m 4 08.15 - 12.00
vrijdag  groep 5 t/m 8  08.15 - 14.00

Openingstijden Tweetalige Peuteropvang

De peuteropvang is open op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag is er de hele dag peuteropvang mogelijk tot 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voorschoolse en naschoolse opvang:

Voor de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC It Anker een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op op de site van de belastingdienst.

Dit zijn onze openingstijden:

maandag 07.00 - 18.15 uur
dinsdag 07.00 - 18.15 uur
woensdag 07.00 - 18.15 uur
donderdag 07.00 - 18.15 uur
vrijdag 07.30 - 18.15 uur

Vakanties in schooljaar 2023-2024

Dit is het vakantierooster voor onze basisschool van ons kindcentrum.

vakantie van tot en met
Herfstvakantie 21 oktober  29 oktober
Kerstvakantie 23 december 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 februari 25 februari
Pasen 29 maart 1 april
Meivakantie 27 april 12 mei
Hemelvaart 9 mei  
Pinksteren 19 mei 20 mei
Zomervakantie 19 juli  1 september

Vrije dagen of dagdelen vindt u op het ouderportaal.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Op kindcentrum It Anker organiseren we voor de kinderen veel feestelijke activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag. Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar is dat € 20,00 per kind.

De bedragen voor de schoolreisjes kunt u in het ouderportaal vinden.

Onze schoolgids

In de schoolgids van IKC It Anker vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over ons onderwijsaanbod voor onze leerlingen.

Ons schoolplan

In het schoolplan 2019 -2023 staat beschreven hoe wij ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en verbeteren.
U kunt het schoolplan, schooljaarplan en schooljaarverslag inzien bij ons op school.

IKC-Raad

IKC It Anker biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij kozen er daarom voor onze Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samen te voegen tot een IKC Raad. In deze IKC Raad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over van alles wat met school te maken heeft. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen en personeel van de school.

De verslagen kunt u terugvinden op het ouderportaal.

School op de kaart

De website 'Scholen op de kaart' geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken. 

Privacybeleid (AVG)

Voor ons privacy beleid verwijzen we u graag naar de site van onze stichting: cbo-nwf.nl. Hier vindt u onder andere ons privacyreglement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht. Wat dan?

Wanneer u niet tevreden bent over het gedrag of een besluit van iemand op It Anker dan bespreekt u dat het beste persoonlijk met haar of hem. U kunt u natuurlijk ook tot de directeur van It Anker wenden.
Leidt dit niet tot een oplossing of heeft u graag dat iemand u daarin steunt, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De Algemene klachtenregeling vindt u hier.

Inspectierapporten

De Inspecteur Kinderopvang controleert in opdracht van de gemeente of de kwaliteit van de opvang voldoet aan de wet en regelgeving. Dat gaat bijvoorbeeld over veiligheid, inrichting, groepsgrootte, en het pedagogisch beleid. Hieronder vindt u het inspectierapport van onze

Onze contactgegevens

Christelijk IKC It Anker
Quaestiusstrjitte 15
9035 EB Dronryp

Telefoon: 0517 232 000
E-mail: itanker@cbo-nwf.nl 

Directeur Vincent Achterberg

Bankrekening NL12 RABO 0341 7561 56 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....