Voor- en naschoolse opvang en peuteropvang.

CBO Noardwest Fryslân heeft de kinderopvang in eigen beheer overgenomen van Stichting Kinderopvang Friesland. Het is de Stichting Kinderopvang CBO Noardwest Fryslân. Wij bieden een tweetalige peuteropvang aan. De peuteropvang is op dinsdag- donderdag en vrijdagmorgen mogelijk vanaf 8.15 tot 11.45 uur, maar verlengde opvang is ook mogelijk. 

Ook bieden wij voor- en naschoolse opvang aan. De kinderen kunnen vanaf 7.00 uur bij de voorschoolse opvang terecht. Ook organiseren we regelmatig een TOP arrangement, bv skeeleren of smaaklessen. Kinderen die niet gebruik maken van de BSO kunnen tegen een kleine vergoeding hier ook aan mee doen.

Voor meer informatie kunt u terecht via telefoonnummer: 06 10 35 72 26.
Of via het telefoonnummer van school: 0517 232 000

    Inspectierapporten

    Hier vindt u de inspectierapporten BSO en Kinderopvang.
    - Inspectie BSO
    - Inspectie Kinderopvang