It Anker

It Anker is een christelijke basisschool. In ons logo willen we laten zien dat het in onze school om de kinderen draait. Zij staan centraal. It Anker vindt het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. In het logo van de school kun je dan ook een blij kindergezicht zien.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen weten en zorg voor elkaar dragen. Alleen dan gaan ze blij en met plezier naar school.

  Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

  CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
  In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
  Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
  De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.


  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
  Naast de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen kent ook de scholenvereniging een medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt bestuursbesluiten die betrekking hebben op alle dertien scholen. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden.

  Meer informatie over de GMR vindt u op de onderstaande link:

  http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8c2c3-d39c-4e1b-aff1-e680755f1d7b/
  Privacy

  Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
  Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

  Klachtenregeling
  De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.